Čo je bloková zarážka?

Odrážka bloku môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Všeobecne platí, že zarážka bloku je viac riadkov textu, ktoré boli odsadené. Typicky väčšina programov a webových stránok, ktoré odsúvajú text, zablokuje odsadenie odseku alebo celého textu nasledujúceho za prvým riadkom, pokiaľ nejde o odsadenie prvého riadku alebo o zavesenú zarážku.

2. S počítačovým programovaním je bloková zarážka alebo podmienený blok podmieneným príkazom alebo slučkou v kóde, ktorý bol odsadený, aby sa ľahšie čítalo a nasledovalo. Nižšie je príklad blokovej zarážky pre if podmienený príkaz.

if (podmienené vyhlásenie) {print "Computer Hope";

}

Pojmy blok, odsadenie, typografia