Čo je to CGI?

CGI môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Skrátené pre spoločné rozhranie brány, CGI umožňuje návštevníkom webovej stránky odosielať a prijímať informácie zo servera. Bežným príkladom toho, ako sa používa skript CGI, je umožniť používateľovi zadať množinu kľúčových slov, odovzdať ich aplikácii CGI na spracovanie vyhľadávania a potom vrátiť výsledky na webovú stránku. Skripty CGI a spustiteľné súbory sa často spúšťajú prostredníctvom adresára cgi-bin .

2. Skrátené pre počítačom generované snímky, CGI je akýkoľvek obraz alebo postupnosť obrázkov, ktoré boli vytvorené pomocou počítačov. CGI sa bežne používa vo filmoch na generovanie simulovaných, realisticky vyzerajúcich obrázkov alebo animovaných objektov, bežne označovaných ako špeciálne efekty. Film Futureworld z roku 1976 bol prvým celovečerným filmom na použitie 3D počítačom generovaných obrázkov. Nasledujúci jednoduchý obraz bol vytvorený pomocou počítačového softvéru.

Po efekty, počítačové skratky, Loony bin, programovacie termíny, Server, SFX, Web design termíny