Čo je to BTDT?

Zkratka pre tam bola vykonaná, BTDT sa často používa v chatovej komunikácii. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov, ako by to mohlo byť použité v rozhovore.

Jo, ja som BTDT a nechcem to urobiť znova.

To bola včerajšia správa, BTDT.

Chatové termíny, počítačové skratky