Čo je to Buffer?

Vyrovnávacia pamäť sa môže vzťahovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Keď sa odkazuje na pamäť, vyrovnávacia pamäť je dočasné uloženie v pamäti, ktorá ukladá informácie pri spracovaní iných informácií.

2. Online buffering sa deje pri streamovaní hudby a videí pred ich prehrávaním. Táto forma ukladania do vyrovnávacej pamäte umožňuje sledovať alebo počúvať médiá takmer okamžite stiahnutím časti súboru a potom ju prehrať, kým sa zvyšok súboru bude naďalej sťahovať.

Ak je vaše internetové pripojenie dostatočne rýchle, mali by ste pri prvom spustení prehrávania médií len niekoľko sekúnd vyrovnávať a nikdy nebudete musieť znova ukladať do vyrovnávacej pamäte. Ak váš počítač alebo zariadenie potrebuje pri prehrávaní vyrovnávať pamäť, vaše pripojenie nie je dostatočne rýchle, alebo sa vyskytol problém s pripojením alebo poskytovateľom streamingu.

Buffer underrun, Data buffer, Double buffer, Download, Input buffer, Internet termíny, termíny pamäte, výstup buffer, Ping pong buffer, Print buffer, Spooling, Video buffer