Čo je kontrolný súčet?

Číslo alebo reťazec textu, ktorý sa vypočíta z údajov, keď sa údaje odosielajú z jedného miesta na druhé. Keď údaje a kontrolný súčet prídu na miesto určenia, údaje sa skontrolujú, aby sa overilo, či sa kontrolný súčet zhoduje s údajom, ktorý bol poskytnutý. Ak je to zhoda, údaje sa považujú za bezchybné a žiadnym spôsobom nie sú ohrozené.

Overenie kontrolného súčtu súborov vám pomôže uistiť sa, že súbor nebol poškodený počas sťahovania a že nie je infikovaný škodlivým softvérom alebo iným škodlivým softvérom. Kontrolný súčet je typicky reprezentovaný ako dlhý reťazec alfanumerických znakov. Kontrolný súčet SHA-256 môže napríklad vyzerať takto:

 c01b39c7a35ccc3b081a3e83d2c71fa9a767ebfeb45c69f08e17dfe3ef375a7b 

CRC, Hash, LRC, Md5sum, kontrola parity, bezpečnostné termíny