Čo je DDS (Digital Data Storage)?

Skrátené pre digitálne ukladanie dát, DDS je priemyselný štandard pre ukladanie počítačových dát DAT (Digital Audio Tapes). Páskové jednotky DDS využívajú na zaznamenávanie informácií rovnakú technológiu ako videorekordér a všeobecne sa používajú na zálohovanie údajov na sieťových serveroch.

Štyri typy DDS

  • DDS-1: Maximálne ukladanie až 2 GB nekomprimovaných dát na 120-minútovú kazetu.
  • DDS-2: Maximálne ukladanie až 8 GB dát v komprimovanom formáte na 120-minútovú kazetu.
  • DDS-3: Maximálna kapacita až 24 GB dát na 125-minútovej kazete.
  • DDS-4: Maximálna kapacita až 40 GB dát na 125-minútovej kazete.

Zálohovanie, Počítačové skratky, Digitálne, GB, Sieť, Podmienky páskovej jednotky