Čo je to formát disku?

Formát disku sa môže vzťahovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Pri odkazovaní počítačových diskov, najčastejšie pevného disku, je formát disku typom súborového systému na pevnom disku. Tri z najbežnejších formátov alebo súborových systémov sú FAT, FAT32 a NTFS. Formát FAT sa používal pred operačným systémom Windows 95. FAT32 sa používal s operačným systémom Windows 95, Windows 98 a Windows ME. NTFS bol použitý s operačnými systémami Windows 2000 a novšími.

2. Formát disku môže byť tiež odkazom na vymazanie všetkých údajov na pamäťovej jednotke, ako je napríklad pevný disk alebo jednotka USB Flash. Základný formát iba odstráni ukazovatele na súbory v jednotke. Súbory sú tam stále technicky, ale už nie sú viditeľné a nedajú sa ľahko získať. Ak chcete skutočne odstrániť všetky súbory, musíte vykonať typ formátu, ktorý sa nazýva nulové plnenie.

Systém súborov, pevný disk, podmienky pevného disku, podmienky operačného systému