Čo je DU?

Termín DU sa môže vzťahovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1.

Príkaz du sa používa v Linuxe na odhad a zobrazenie miesta na disku používaného súbormi. Ďalšie informácie nájdete v príkaze du Linux.

2. Skrátka pre využitie disku, du je príkaz Windows Sysinternals používaný na zobrazenie využitia disku podľa adresára.

Počítačové akronymy, Pevný disk