Čo je to Fast Forward?

Niekedy skrátené ako FF, rýchle pretáčanie dopredu je funkcia, ktorá sa nachádza v prehrávačoch médií často reprezentovaných dvoma šípkami smerujúcimi doprava, ktorá umožňuje používateľovi preskočiť obsah. Napríklad v prehrávači Windows Media Player je softvérový program schopný prehrávať hudobné a filmové súbory, ktoré by ste mohli preskočiť cez časti prehrávaného súboru, ktoré sa vám nepáči.

Obrázok je príkladom toho, ako vyzerá rýchly posun dopredu s väčšinou programov a hardvérových zariadení, ktoré túto funkciu podporujú. Niektoré programy môžu mať tiež tlačidlo s rýchlymi šípkami vpred a plnou čiarou na pravej strane, čo je tlačidlo používané na preskočenie na nasledujúcu skladbu, skladbu, video atď.

Poznámka: Niektorý obsah, ktorý je chránený alebo sponzorovaný reklamou, vám znemožní rýchle presmerovanie alebo preskočenie častí mediálneho súboru, aby ste ho mohli sponzorovať. Počítačová nádej nepomôže používateľom s obídením obsahu, ktorý je chránený.

Podmienky CD, Chevron, Počítačové akronymy, FF, Forward, Rewind, Skip