Čo je hardvérový kľúč?

Hardvérový kľúč je kľúč na zamknutie a odomknutie počítača alebo počítačového zariadenia. Tieto klávesy môžu zabrániť zapnutiu alebo vypnutiu počítača alebo zabráneniu odstráneniu zariadenia z počítača.

Upozornenie: Ak dôjde k strate alebo nesprávnemu umiestneniu tohto kľúča, je veľmi nepravdepodobné, že by ho bolo možné nahradiť. Ak hľadáte náhradu kľúča počítača, obráťte sa na výrobcu počítača alebo výrobcu hardvérového zariadenia.

Hardvérové ​​termíny, Key, Lock