Čo je implicitný paralelizmus?

Hovorí sa, že programovací jazyk je implicitne paralelný, ak jeho prekladateľ alebo tlmočník dokáže rozpoznať príležitosti na paralelizáciu a implementovať ich bez toho, aby im to povedal.

Príklad implicitnej paralelnosti

Predstavte si, že máte pole čísel a musíte nájsť druhú odmocninu každého čísla. Môže byť efektívne paralelizovať operáciu, ako je táto, vo viacerých jadrách. Ak by ste museli napísať špeciálny kód, ktorý by priamo inštruoval počítač na paralelizáciu, bol by to príklad explicitného paralelizmu. Implicitná paralelnosť je tam, kde si jazyk všimne, že beriete veľa štvorcových koreňov a paralelizuje proces pre vás v zákulisí.

Implicitne paralelné programovacie jazyky

  • Microsoft Axum
  • M-kód MATLABu
  • ZPL
  • LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench).
  • niesla
  • SISAL
  • HPF (High-Performance Fortran).

Fortran, MATLAB, Parallelization, Programming, Programming