Čo je to linka?

Riadok môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. V komunikácii sa čiara vzťahuje na kábel alebo vodič, ktorý spája dve zariadenia navzájom.

2. Vo všeobecnosti riadok opisuje konektor medzi dvoma bodmi. Napríklad v grafickom alebo maliarskom programe nástroj čiary umožňuje užívateľovi nakresliť priamku v ľubovoľnom smere.

3. Keď sa odkazuje na text, riadok sa vzťahuje na vodorovnú čiaru textu.

 Toto je napríklad jeden riadok textu. 

Ak chcete prejsť na nasledujúci riadok, stlačte kláves Enter. V programoch textového procesora, ako je napríklad Microsoft Word, stlačte Enter, môže sa namiesto nového riadku spustiť nový odsek. Pre tieto programy stlačte súčasne klávesy Ctrl a Enter, keď chcete prejsť na nasledujúci riadok.

4. Linka je bezplatná aplikácia na odosielanie správ, ktorá vám umožňuje posielať správy jednotlivcom a skupinám priateľom a rodine zadarmo a uskutočňovať hlasové a videohovory. Aplikácia je k dispozícii pre telefóny Android, iPhone, BlackBerry a Nokia.

Podmienky mobilného telefónu, EOL, Hardvérové ​​termíny, Linkový adaptér, Line analyzátor, Čiapky čiary, Line lineer, Linka, Line line, Line line, Line line, Line line, Line line, Line line, Line line, Line line, Newline, krivka