Čo je to logické zariadenie?

Názov zariadenia podľa operačného systému, ktorý zariadenie zistil. Jedno fyzické zariadenie môže mať viac ako jedno logické zariadenie, inými slovami, jedno fyzické zariadenie môže mať viac ako jeden názov operačného systému.

Podmienky zariadenia, hardvér, operačný systém