Čo je Micron?

Mikrón sa môže vzťahovať na niektorú z nasledujúcich možností:

1. Mikrometr je meranie používané na meranie jadra v optickom vlákne, šírka čiary mikročipu, ktorý je 0, 001 milimetra alebo 0, 00003937 palca.

2. milimikrón je 0, 001 mikrónu alebo 0, 00000003937 palca.

3. Micron je tiež počítačová pamäťová spoločnosť. Ďalšie informácie nájdete na stránke spoločnosti Micron.

Merania, Milli