Čo je to Mouse Chording?

Myš chording je použitie viacerých tlačidiel myši súčasne na vykonanie špeciálnej funkcie.

Príklady aplikácií, ktoré podporujú myš chording

  • Vo World of Warcraft a ďalších hrách, keď podržíte ľavé a pravé tlačidlo myši, to spôsobí, že vaša postava sa pohne dopredu a zároveň má schopnosť pohybovať sa kamerou a rozhliadať sa okolo seba.
  • 3D astronomický program Celestia, ktorý nastavuje vzdialenosť fotoaparátu pri pohybe myšou pri stlačení ľavého a pravého tlačidla myši.

Pojmy myši