Čo je paralelné spracovanie?

Paralelné spracovanie je metóda rovnomerného rozdeľovania počítačových procesov medzi dvoma alebo viacerými počítačovými procesormi. To vyžaduje počítač s dvoma alebo viacerými procesormi nainštalovanými a povolenými. To tiež vyžaduje operačný systém schopný podporovať dva alebo viac procesorov, a softvérové ​​programy schopné rovnomerne distribuovať procesy medzi nimi.

CPU, termíny CPU, paralelné, paralelný počítač, paralelné vykonávanie, sekvenčné spracovanie