Čo je to PIO (naprogramovaný vstup / výstup)?

PIO, alebo naprogramovaný vstup / výstup, je spôsob prenosu dát zo zariadenia do iného zariadenia, pričom sa využíva procesor počítača a nie pamäť alebo DMA. Keďže režimy PIO využívajú procesor počítača, používanie PIO je pomalšie ako DMA.

Režim PIOMax. Prenosová rýchlosťŠtandard ATA
Režim 03, 3 MBATA
Režim 15, 2 MBATA
Režim 28, 3 MBATA
Režim 311, 1 MBATA-2
Režim 416, 6 MBATA-2

Poznámka: Neexistujú žiadne plány pre režim PIO 5 (alebo čokoľvek nad režimom 4), hoci niektorí výrobcovia počítačov a hardvéru inzerovali počítač alebo hardvér s prijatím do režimu PIO 5.

ATA, Bus mastering, Počítačové akronymy, DMA, Podmienky pevného disku, IDE