Čo je moc?

Výkon sa môže vzťahovať na niektorú z nasledujúcich možností:

1. Elektrická energia používaná počítačom alebo inými elektronickými zariadeniami sa často označuje ako energia . V Spojených štátoch je energia prichádzajúca zo štandardnej sieťovej zásuvky AC, ktorá je potom premenená na DC, keď sa dostane k vám. Obraz je výstražným signálom, ktorý označuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

2. Pri popise počítača vo všeobecnosti sa napájanie používa na opis schopností počítača, ako napríklad rýchlosť. Celková výkonnosť počítača sa často určuje pomocou benchmarkového softvéru.

3. Príkaz používaný s niektorými verziami systému Windows na prenosných počítačoch, ktoré vám umožňujú šetriť energiu. Ďalšie informácie nájdete na stránke s príkazom napájania.

Tlačidlo napájania, Power cycle, Power strip, Power terms