Čo je postup?

Postup sa môže vzťahovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. V počítačovom programovaní je postup súbor kódovaných inštrukcií, ktoré informujú počítač o spôsobe spustenia programu alebo výpočtu. Na vytvorenie procedúry možno použiť mnoho rôznych typov programovacích jazykov. V závislosti od programovacieho jazyka sa môže postup nazývať aj podprogram, podprogram alebo funkcia.

2. V programovaní databázy je uložená procedúra súbor programového kódu (ako PL / SQL), ktorý vykonáva špecifický dotaz alebo funkciu. Táto uložená procedúra sa často používa na vykonanie jednej alebo viacerých sérií príkazov, vyhľadávanie, vkladanie, aktualizovanie alebo odstraňovanie údajov v databáze.

Programovací jazyk, programovacie termíny, podprogram