Čo je len na čítanie?

Iba na čítanie je oprávnenie na súborový systém, ktoré užívateľovi umožňuje iba čítať alebo kopírovať uložené údaje, ale nie zapisovať nové informácie ani upravovať údaje. Napríklad, keď program využíva súbor, môže byť vytvorený len na čítanie, aby sa predišlo chybám alebo konfliktom v dôsledku viacerých programov, ktoré sa pokúšajú vykonať zmeny naraz.

Atribút, konštantné, čítanie, bezpečnostné výrazy