Čo je Retentive?

Retentive je termín používaný na opis zariadenia, ktoré nie je schopné stratiť informácie. Napríklad pevný disk počítača je retenčné zariadenie schopné ukladať a uchovávať informácie, aj keď je napájanie počítača vypnuté.

Termíny pevného disku, energeticky nezávislé