Čo je návratová adresa?

Spiatočná adresa sa môže vzťahovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. V počítačovom programovaní je spiatočná adresa umiestnením priamo za miestom, kde sa volá podprogram. Keď sa vo vyhlásení zavolá príkaz return alebo podprogram dokončí program, prejde na spiatočnú adresu a pokračuje v spustení programu.

2. Keď sa odkazuje na poštu, adresa návratu je adresa, ktorú pošle poštová schránka, ak nebola úspešne doručená. Pri odosielaní e-mailu je spiatočnou adresou vaša e-mailová adresa alebo adresa zadaná do sekcie e-mailu.

E-mail, e-mailové podmienky, úloha Joe, podmienky programovania, návrat, výkaz návratu, podprogram