Čo je to štandard?

Štandard je súborom špecifikácií pre hardvér alebo softvér, na ktorých sa dohodli akademickí a priemyselní prispievatelia. Štandard umožňuje mnohým výrobcom vytvárať produkty, ktoré sú navzájom kompatibilné. Normy môžu stanoviť oficiálne organizácie, alebo neoficiálne stanovené, zavedené bežným používaním. Bežné príklady štandardov zahŕňajú viaceré normy IEEE pre elektrické rozhrania (počítačové káble), ANSI pre programovacie jazyky a VESA pre počítačové monitory a video adaptéry.

Výhody štandardov

Normy sú výhodné pre koncového používateľa aj pre výrobcov počítačových produktov tým, že zabraňujú zmätku medzi oboma stranami. Jedným z príkladov, ako bol štandard použitý, boli modemy 56k a technológie X2 a Flex. V dôsledku toho mali poskytovatelia internetových služieb ťažký výber. Mohli si kúpiť obidve značky modemov a samostatnú prístupovú linku na použitie s každou značkou. Alebo by mohli podporovať iba jednu technológiu a stratiť obchod. Riešenie prišlo vo forme V.90, ktorá kombinovala dva štandardy do jedného.

Obchodné podmienky, Klasifikácia, De facto štandard, El Torito, Form factor, Interoperabilita, ITU, Normalizácia, Štýlový sprievodca, Uniformita