Čo je to Rolling Release?

Koľajová verzia, tiež známa ako postupná aktualizácia, je modelom vývoja softvéru. Vylepšenia softvéru sa robia skôr v kontinuálnych, prírastkových krokoch ako v samostatných vydaniach. Používatelia môžu aktualizovať softvér kedykoľvek, aby dostali najnovšiu verziu, a očakáva sa, že sa bude aktualizovať čo najčastejšie. Je to prístup, ktorý možno použiť pre akýkoľvek softvér, ale najčastejšie sa spája s distribúciami operačného systému Linux. Medzi distribúcie Linuxu, ktoré používajú model release, patria Arch Linux a Gentoo.

Linux, Vývoj softvéru, Softvérové ​​podmienky