Čo je Roman?

Roman je vzpriamený, pätkový písmo, ktoré má pripomínať postavy starovekých rímskych spisov. Rímske písmo sa používa takmer vo všetkých západoeurópskych a niektorých východoeurópskych jazykoch.

Písmo, rímska číslica, termíny typografie