Čo je SAS?

SAS sa môže odvolávať na:

1. Skrátené pre sériovo pripojené SCSI, SAS je náhrada sériového prenosu pre paralelný SCSI. SAS je vylepšením tradičného SCSI v tom, že podporuje maximálne 128 simultánnych zariadení pri prenosových rýchlostiach 3, 0 Gb / s. SAS zariadenia majú dva dátové porty a môžu komunikovať s SCSI aj SATA.

2. Skrátené pre samostatný server, SAS je server, ktorý nespolieha na žiadne iné servery alebo služby.

Počítačové akronymy, hardvérové ​​podmienky, server, samostatný