Čo je SBD (Smart Battery Data)?

Skrátka pre údaje o inteligentných batériách je technológia SBD technológia batérií, ktorú vedú spoločnosti Intel a Duracell a ktorá obsahuje integrovaný obvod do prenosnej batérie. Okruh komunikuje dôležité informácie o batérii, vrátane úrovne nabitia a teploty, SMBus počítača.

Podmienky batérie, skratky počítača, inteligentná batéria