Čo je SEA (Self-Extracting Archive)?

Krátky pre samorozbaľovací archív, SEA je súbor, ktorý je spustiteľný a nevyžaduje iný program na extrahovanie jeho obsahu. SEA je tiež formát kompresného súboru používaný v programe Stuffit.

Kompresia, Počítačové akronymy, Podmienky softvéru