Čo je to Server-side?

Keď sa na serveri vykonávajú funkcie, procedúry, výpočty alebo iné metódy spracovania, považujú sa za serverové . Naopak, klientská strana je na konci užívateľa. Dobrým príkladom skriptu, ktorý sa vykonáva na strane servera, je nákupný košík alebo vyhľadávací nástroj.

Niektoré z programovacích jazykov sú určené na spracovanie na strane servera ASP, PHP a Perl. Úplný zoznam a ďalšie informácie nájdete v definícii skriptovania na strane servera.

Dnes takmer všetky webové stránky a online aplikácie využívajú spracovanie na strane klienta na strane servera.

Poznámka: Spracovanie na strane servera je zvyčajne pomalšie ako na strane klienta, takže programátori uprednostňujú používanie programovania na strane klienta vždy, keď je to možné.

Internetové výrazy, JavaScript, Podmienky programovania, skriptovanie na strane servera