Čo je to špecifikácia jedného Unixu?

Špecifikácia Single Unix, známa tiež ako SUS, je skupina štandardov operačných systémov, ktoré definujú, aký druh operačného systému môže oficiálne dostať názov "Unix". Normy sa začali vyvíjať v 80-tych rokoch, keď organizácie potrebovali spôsob, ako zabezpečiť, aby ich softvér mohol byť opätovne použitý na viacerých platformách Unixu. V súčasnosti SUS garantuje, že niektoré príkazy robia to isté na rôznych systémoch a sú dôležité pre vývojárov a koncových používateľov.

SUS kompatibilné operačné systémy

SUS je v súčasnosti definovaná a udržiavaná skupinou Austin Group, podskupinou Open Group. Operačné systémy, ktoré sú kompatibilné so špecifikáciou Single Unix, zahŕňajú:

Podmienky operačného systému, Unix