Čo je rozloženie snímky?

V programe Microsoft PowerPoint sa rozloženie snímky týka návrhu a umiestnenia rôznych prvkov na snímke. Predvolené rozloženie snímky je názov v hornej časti snímky a text pod nadpisom, ktorý však môže byť zmenený tak, aby bol čokoľvek, čo používateľ chce, vrátane textu, obrázkov, dokonca videa. Rozloženie snímky je možné považovať za prehľad informácií, ktoré používateľ predkladá.

Podmienky programu Microsoft PowerPoint, Slide, Software