Čo je Slurp?

Slurp môže odkazovať na niektorú z nasledujúcich možností:

1. Keď sa odkazuje na počítač, slurping je proces čítania alebo iného uchopenia všetkých informácií pred ich spracovaním namiesto spracovania informácií tak, ako boli prijaté.

2. Slurp je iný názov pre prehľadávač Yahoo search.

Crawler, internetové podmienky, softvérové ​​podmienky