Čo je SNMP (Simple Network Management Protocol)?

Krátky pre Simple Network Management Protocol, SNMP bol prvýkrát zavedený v roku 1988 a je to dotaz, príkaz a protokol odpovedí. SNMP skúma a mení konfiguračné parametre LAN a WAN pripojených opakovačov, mostov, smerovačov, prepínačov a iných zariadení pripojených k sieti.

SNMP je momentálne k dispozícii v troch verziách:

  • SNMP verzia 1 (SNMPv1): SNMP v1 je prvá implementácia SNMP a je opísaná v RFC 1157. SNMP v1 pracuje v špecifikáciách SMI a má podporu pre také protokoly ako CLNS, DDP, IP, IPX a UDP.
  • SNMP verzia 2 (SNMPv2): SNMP v2, vhodnejšie známy ako SNMP v2c (ako v RFC 1901), bol zavedený v RFC 1441 a zlepšil podporu zvyšovania efektívnosti a spracovania chýb.
  • SNMP verzia 3 (SNMPv3): SNMP v3 bol predstavený v RFC 3410 a zlepšuje bezpečnosť a súkromie.

Tip: SNMP štandardne používa port 161.

Počítačové akronymy, MIB, Podmienky siete