Čo je to Stuff?

Veci môžu odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Stuff je termín, ktorý sa používa na opis metódy komprimácie alebo komprimácie súboru. Bežne sa tento termín používa s užívateľmi, ktorí používajú program „Stuffit“ od spoločnosti Aladdin Systems.

2. Vo všeobecnosti sa veci môžu týkať akéhokoľvek súboru, priečinka alebo objektu v počítači.

Kompresia, softvérové ​​podmienky