Čo je to telekonferencia?

Proces vedenia konferenčného hovoru alebo stretnutia cez telefónne linky alebo dátové komunikačné linky pripojené k viacerým samostatným miestam. Telekonferencie sa spravujú spravidla na centrálnom mieste a každý z užívateľov alebo miest, ktoré sa chcú zúčastniť volania, musí volať do tohto centrálneho bodu.

Obchodné podmienky, Webinar