Čo je test?

Skúška sa môže týkať niektorého z nasledujúcich bodov:

1. Krok alebo skupina krokov vykonaných na overenie správneho fungovania softvérového programu alebo hardvérového zariadenia sa označuje ako test . Nižšie je uvedený základný príklad testovania počítačovej tlačiarne.

a. Skontrolujte, či sa tlačiareň zapne. b. Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný softvér tlačiarne a ovládače.

c. Skontrolujte, či každá z kontroliek a tlačidiel na tlačiarni pracuje správne.

d. Skontrolujte tlačiareň.

e. Skontrolujte, či vytlačený obrázok nemá žiadne chyby.

Pozrite si tiež našu stránku na riešenie problémov, kde nájdete príklad, ako môžete otestovať alebo odstrániť chyby počítača.

2. Test je tiež príkaz Linux; Ďalšie informácie nájdete na stránke príkazu testu .

3. Vo všeobecnosti je testom hovorené, strojové alebo písomné preskúmanie vedomostí osoby v predmete. Napríklad počítačový test, ako napríklad test A +, sa môže použiť na overenie toho, či je osoba s počítačmi ovládaná.

  • Vyskúšajte náš počítačový test, ak chcete otestovať svoje znalosti z počítača.

Automatizované testovanie jednotiek, Beta testovanie, Black box, Captcha, Kontrola, Kontrola konzistencie, Diagnostika, Suchý chod, DUT, Heuristické hodnotenie, Leapfrog test, Preventívna údržba, QA, Softvérové ​​termíny, Stress test, Testovací plán, Unit test