Čo je Tuple?

N -tica sa používa v rôznych programovacích jazykoch ako usporiadaný zoznam prvkov a odkazuje sa na n-ticu, kde „n“ je počet prvkov v usporiadanom zozname. Najčastejšie je n-tica reprezentovaná zahrnutím prvkov do zátvoriek, ale n-tica môže tiež používať zátvorky alebo zátvorky. Napríklad „(5, 9, 11, 3, 22, 14)“ by bolo 6-násobkom, pretože má šesť prvkov v usporiadanom zozname.

Objednaný zoznam, Závorky, Termíny programovania