Čo je VL Bus?

Autobus VLB alebo VL je skratka pre miestnu zbernicu VESA (Video Electronics Standards Association) . VLB, ktorý predstavil VESA v roku 1992, je 32-bitová počítačová zbernica, ktorá mala priamy prístup k systémovej pamäti pri rýchlosti procesora. 486 CPU (33/40 MHz) používa VLB. VLB 2.0 bol vydaný v roku 1994, so 64-bitovou zbernicou a rýchlosťou zbernice 50 MHz. Bohužiaľ, VLB sa spoliehal na procesor 486. Keď bol zavedený procesor Pentium, výrobcovia začali prechádzať na PCI.

Autobus, Počítačové akronymy, termíny základných dosiek, VESA