Čo je to model vodopádu?

Vodopád model je rad krokov, ktoré môžu byť použité ako pokyny pre návrh v procese vývoja softvéru. Konceptualizuje kroky tak, ako začínajú na najvyššej úrovni a "prúdia dole" na nižšie úrovne, keď sa dosahuje pokrok. Pokrok môže rovnako ako vodopád prúdiť len jedným smerom a proces má za cieľ odstrániť situácie, v ktorých sa musia vykonať spätné zmeny. Vodopád model má svoj pôvod v oblasti fyzikálneho inžinierstva, ako je výstavba, v ktorej zmeny v práci, ktorá už bola dokončená, môžu byť nákladné alebo nemožné.

Kroky modelu vodopádu

  1. Definujte a dokumentujte všetky požiadavky projektu.
  2. Navrhnite softvérovú architektúru.
  3. Implementujte návrh ako kód.
  4. Skontrolujte, či softvér funguje tak, ako bol navrhnutý.
  5. Hotový výrobok udržujte.

Architektúra, kód, programovacie termíny