Vytvorte tabuľku v programe FrontPage

Nižšie sú uvedené kroky, ako kopírovať a prilepiť text, ako aj vzorce v tabuľke programu Microsoft Excel.

Program Microsoft Excel funguje ako väčšina iných programov na kopírovanie a vkladanie obyčajného textu. Ak chcete kopírovať a prilepiť všetky bunky obsahujúce iba text v tabuľke programu Excel, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Ako kopírovať a vkladať iba hodnoty v programe Excel

Ak pracujete s bunkami, ktoré obsahujú vzorce, ale chcete skopírovať hodnoty vytvorené týmito vzorcami, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

  1. Vyberte položku Hodnoty a potom kliknite na tlačidlo Ok.

Ako kopírovať a vkladať vzorce v programe Excel

Poznámka: Väčšina vzorcov sa vytvorí pomocou relatívneho odkazu na bunky a keď sa tieto vzorce skopírujú, odkazy sa automaticky zmenia. Ak nechcete, aby odkazy na bunky boli zmenené, vzorec musí byť absolútny odkaz na bunku.

  1. Vyberte položku Vzorce a potom kliknite na tlačidlo Ok.