Čo je to Pošta na odoslanie?

Odoslaná pošta je termín používaný na opis umiestnenia alebo priečinka, v ktorom je e-mail uložený pred odoslaním. Nižšie je uvedený krátky zoznam niektorých dôvodov, prečo sa odosielajú správy.

Dôvody na odoslanie

  1. Umožňuje, aby bol e-mail zostavený a uložený, aj keď nie je k dispozícii internetové pripojenie. Po obnovení pripojenia počítača sa automaticky odošlú všetky e-maily v priečinku Na odoslanie.
  2. Poskytuje používateľovi čas na posúdenie, úpravu a odstránenie správ pred ich odoslaním.
  3. Umožňuje užívateľovi reagovať na všetky ich hromadné e-maily, čo môže pomôcť zabrániť prerušeniam.

Tip: Po odoslaní e-mailu, ak váš e-mailový program alebo služba obsahuje priečinok Odoslané položky, presunie sa z priečinka Na odoslanie do položiek Odoslané .

E-mail, E-mailové podmienky, Prijaté, Podmienky internetu, Schránka