Má počítačová nádej časopis, knihu alebo CD?

Bohužiaľ, s obrovskými požiadavkami našej webovej stránky, odpovedaním na e-mail a obmedzeným personálom sme neboli schopní dokončiť knihu, CD, PDF súbory alebo vydávať časopis.

Radi by sme vyvinuli CD, knihu a PDF, ktoré môžu používatelia používať v spojení s našou webovou stránkou a ako nástroj na podporu počítačov, keď nemajú prístup na internet. Keď sa to stane, počítač Hope bude aktualizovať túto stránku.

Ak potrebujete kópiu nášho materiálu na použitie v režime offline alebo odkaz, vytlačte ktorúkoľvek z našich stránok kliknutím na odkaz na tlač v pravom dolnom rohu každej stránky. Navrhli sme všetky naše stránky, aby boli priateľské k tlačiarňam. Ak chcete súbor PDF, môžete tiež odoslať ľubovoľnú tlačovú úlohu do PDF.