Ako skopírovať disketu na inú disketu

Použite príkaz MS-DOS diskcopy podľa nasledujúcich krokov.

Skopírujte disketu na disketu z príkazového riadka

diskcopy a:

Po zadaní vyššie uvedeného príkazu a stlačení klávesu enter by ste mali byť požiadaní o zdrojovú disketu, ktorá je už v jednotke. Po spustení kopírovania informácií, ktoré bude požadovať cieľ, vložte disk, ktorý chcete použiť. Proces prepínania medzi zdrojovým a cieľovým diskom môže nastať niekoľkokrát v závislosti od množstva údajov na diskete.