Ako vytvoriť prípony súborov dlhšie ako tri znaky

Nie všetky skoré operačné systémy podporovali prípony súborov dlhšie ako tri znaky. Nižšie je zoznam operačných systémov a ich podpora pre dlhé prípony súborov. Ak váš operačný systém podporuje dlhé názvy súborov, môžete súbor premenovať alebo vytvoriť nový súbor s dlhými príponami súborov.

Microsoft DOS, Windows 3.x, Windows 95, Windows 98 a Windows NT

Všetky verzie systému MS-DOS a tieto verzie systému Microsoft Windows nepodporujú prípony súborov dlhšie ako tri znaky.

Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, 7 a 8

Tieto verzie systému Microsoft Windows podporujú rozšírenia súborov, ktoré sú dlhšie ako tri znaky. Je však dôležité si uvedomiť, že väčšina všetkých programov spoločnosti Microsoft, ktoré sa spoliehajú na prípony súborov, využíva len tri prípony súborov. Preto, ak chcete použiť príponu dlhšiu ako tri znaky, uistite sa, že program podporuje rozšírenie.

BSD, všetky Apple Operačné systémy, Linux, OS / 2, Unix a varianty

Každý z týchto operačných systémov podporuje dostupnosť dlhšiu ako tri znakové prípony, hoci niektoré z týchto operačných systémov nevyužívajú prípony súborov.

Poznámka: Aj keď v týchto operačných systémoch môžete vytvoriť príponu súboru dlhšiu ako tri znaky, programy používané na otvorenie súborov musia tiež podporovať dlhé prípony súborov.