Ako opraviť konflikt statických prostriedkov

Konflikty statických prostriedkov sú spôsobené vtedy, keď je jedno alebo viac zariadení v konflikte s iným zariadením. Ak ste nedávno pridali zariadenie do počítača, vyberte ho z počítača. Ak to vyrieši váš problém, zistite, či má príslušné zariadenie k dispozícii rôzne nastavenia, a to buď pomocou prepojok, prepínačov dip, alebo prostredníctvom softvéru zariadení.

Čo spôsobuje túto chybu?

  • Zariadenie vo vašom počítači, ktoré spôsobuje IRQ alebo DMA, je v konflikte.
  • Chybné hlásenie hardvéru o hardvéri.
  • CMOS konfiguračný problém, ktorý by mohol byť CMOS batérie v počítači je neusporiadaný alebo poškodený. Vymazanie alebo resetovanie CMOS môže problém vyriešiť.