Ako zmeniť veľkosť okna príkazového riadka na celej obrazovke (DOS)

V skorých verziách systému Windows môžete použiť klávesovú skratku Alt + Enter na prepínanie medzi verziou príkazového riadka systému Windows na celú obrazovku a v režime okna.

Poznámka: Nové verzie systému Windows (Windows Vista, Windows 7 a Windows 10) už nepodporujú klávesovú skratku Alt + Enter pre skutočný zážitok z celej obrazovky. Stlačením tlačidla maximalizácie sa však okno stane plnou výškou obrazovky. Okno môžete tiež zmeniť pomocou úchytky v pravom dolnom rohu okna.

Tip: Ak chcete manuálne nastaviť hodnoty šírky a výšky, môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na záhlavie a kliknúť na položku Vlastnosti. V okne Vlastnosti kliknite na kartu Rozloženie. Nastavením týchto hodnôt môžete vytvoriť okno, ktoré zaberá takmer celú obrazovku vo všetkých verziách systému Windows.

Tento systém nepodporuje režim celej obrazovky

Pri pokuse o vstup do režimu celej obrazovky v systéme Windows Vista sa zobrazí chybové hlásenie podobné tomu, ktoré je zobrazené na obrázku vpravo. Ako je uvedené vyššie, systém Windows Vista a novší už nepodporujú režim celej obrazovky.