Čo je AAM (Automatic Acoustic Management)?

Skratka pre automatickú akustickú správu je funkcia AAM, ktorá sa nachádza na nových pevných diskoch IDE a SATA, ktoré spomaľujú rýchlosť, s akou sa pevný disk čítajú hlavy. Aj keď táto technika výrazne znižuje celkovú produkciu hluku, tiež mierne znižuje výkon pohonu.

Počítačové skratky, Podmienky pevného disku