Čo je ABC (Atanasoff-Berry Computer)?

Krátky pre Atanasoff-Berry Computer, ABC je považovaný za prvý elektronický digitálny počítač a bol prvým strojom na použitie vákuových elektróniek (viac ako 300 elektróniek). Profesor John Vincent Atanasoff a postgraduálny študent Cliff Berry vyvinuli ABC v roku 1937 a pokračovali vo vývoji až do roku 1942 na Iowa State College (teraz Iowa State University). 19. októbra 1973, sudca Earl R. Larson podpísal svoj záver, že ENIAC, patent Eckert a Mauchly bol neplatný a vymenoval Atanasoff vynálezcu prvého elektronického digitálneho počítača.

Hore, je public domain obrázok z ministerstva energetiky Spojených štátov ilustrujúce hlavné zložky Atanasoff-Berry Computer.

Počítačové skratky, História počítača, ENIAC, Hardvérové ​​termíny