Čo je absolútne kódovanie?

Absolútne kódovanie je metóda počítačového programovania, kde zapisovač používa absolútne namiesto nepriameho adresovania. Napríklad v jazyku zostavenia môže programátor zadať presnú adresu pamäte pre ukladanie údajov namiesto nepriamej adresy, ktorú môže používať vyšší programovací jazyk.

Absolútne adresovanie, Nepriame adresovanie, Termíny programovania