Čo je AC?

AC môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Krátky na striedavý prúd, AC je elektrický prúd, ktorý obracia alebo mení svoj smer prúdenia. Dňa 1. mája 1888 Nikola Tesla patentoval motor s rotujúcim poľom, vynález, ktorý generuje a prenáša striedavý prúd, ktorý sa stále používa. Tesla neskôr predal práva George Westinghouse.

Hlavnou výhodou striedavého prúdu oproti jednosmernému prúdu je, že jeho napätie možno zmeniť pomocou zariadenia nazývaného transformátor. Štandardná nástenná zásuvka v Spojených štátoch je 110 voltov prenášajúcich prúd pri 60 hertzoch za sekundu. Európske energetické systémy používajú striedavý prúd 220 V pri 50 Hz.

Keď je počítač pripojený k elektrickej zásuvke, napájanie počítača zmení tento " špinavý výkon ", ktorý ho premieňa na jednosmerný prúd. To tiež znižuje napätie, aby citlivé komponenty v počítači chránené.

2. Skrátka pre anonymného zbabelca, AC je bežne používaný vo výveskách a diskusných skupinách pre užívateľov, ktorí nechcú odhaliť svoju identitu.

3. Príkaz Linux. Ďalšie informácie nájdete na stránke s príkazom ac .

4. Skrátené pre Asheron volanie, AC je názov MMORPG vyvinutý spoločnosťou Microsoft.

AC adaptér, Počítačové akronymy, DC, Impedancia, Výkonové podmienky